Betingelser

Allmänna affärsvillkor

För

 1. alla

webbutik gäller följande villkor.

 1. Avtalspartner, ingående av

avtal Köpeavtalet ingås med Einhorn Kingdom.

Genom att subsmittera produkterna i onlinebutiken ger vi ett bindande erbjudande om att ingå avtalet för dessa artiklar. Du kan först lägga till våra produkter i kundvagnen utan skyldighet och korrigera dina poster när som helst innan du skickar in din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som föreskrivs och förklaras i beställningsprocessen. Avtalet ingås genom att klicka på orderknappen för att acceptera erbjudandet för varorna i kundvagnen. Omedelbart efter att beställningen har skickats får du en bekräftelse via e-post.

 1. Avtalsspråk, lagring av avtalstext
  Språket som är tillgängligt för ingående av avtalet är tyskt.

Vi sparar avtalstexten och skickar orderuppgifterna och våra villkor via e-post. Av säkerhetsskäl är avtalstexten inte längre tillgänglig via Internet.

 1. Leveransvillkor

Utöver de angivna produktpriserna tillkommer fraktkostnader. Du kan ta reda på mer om mängden fraktkostnader i erbjudandena.

Vi levererar endast via fraktrutt. En självinsamling av varorna är tyvärr inte möjlig.

 1. Betalning

I vår butik är följande betalningsmetoder allmänt tillgängliga för dig:

Kreditkort
dina kreditkortsuppgifter samtidigt.
När du har legitimerats som legitimerad kortinnehavare kommer vi att be ditt kreditkortsföretag att initiera betalningstransaktionen omedelbart efter beställning. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av kreditkortsföretaget och ditt kort debiteras.

Omedelbart
efter beställningen kommer du att omdirigeras till onlineleverantören Soforts webbplats. För att kunna betala fakturabeloppet omedelbart måste du ha ett onlinebankkonto med en PIN/TAN-procedur som har aktiverats för att delta i Sofort, legitimera dig i enlighet därmed och bekräfta betalningsordern till oss. Ytterligare information kan erhållas under beställningsprocessen. Betalningstransaktionen kommer att utföras omedelbart efteråt av Sofort och debiteras ditt konto.

Amazon Pay
I beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till onlineleverantören Amazons webbplats i vår onlinebutik innan beställningsprocessen är klar. För att slutföra beställningsprocessen via Amazon och betala fakturabeloppet måste du vara registrerad där eller registrera dig och legitimera med dina åtkomstdata. Där kan du välja leveransadress och betalningsmetod lagrad på Amazon, bekräfta amazons användning av dina uppgifter och betalningsordern till oss. Du kommer då att omdirigeras tillbaka till vår webbutik, där du kan slutföra beställningsprocessen.
Omedelbart efter beställning ber vi Amazon att initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av Amazon. Ytterligare information kan erhållas under beställningsprocessen.

Köp på konto och finansiering via Klarna
I samarbete med Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig fakturaköpet och avbetalningsköpet som betalningsalternativ.
Observera att Klarna Faktura- och Klarna Avbetalningsköp endast är tillgängliga för konsumenter och att betalning måste göras till Klarna.

Klarna Install Rate Purchase
Med Klarnas finansieringstjänst kan du flexibelt betala ditt köp i månatliga avbetalningar om minst 1/24 av det totala beloppet (minst 6,95 €). Mer information om Klarna avbetalningsköp, inklusive allmänna villkor och den europeiska standardinformationen för konsumentkrediter, finns här:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account 

Klarna Faktura
Klarna får du alltid varorna först och du har alltid en betalningsperiod på 14 dagar. De fullständiga villkoren för köp av fakturor hittar du här:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 .

 1. Kvarhållning av äganderätt

gjorts.

 1. Transportskador

Om varor levereras med uppenbara transportskador, vänligen klaga till leveransföretaget så snart som möjligt och kontakta oss omedelbart. Underlåtenhet att göra ett klagomål eller en kontakt har inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras verkställighet, särskilt dina garantirättigheter. Men de hjälper oss att hävda våra egna krav mot transportören eller transportförsäkringsbolaget.

 1. Garanti och garantier

Om inte annat uttryckligen överenskommits nedan ska lagstadgad ansvarslag för fel gälla.
Preskriptionstiden för felkrav är ett år från leverans av varorna för begagnade varor.
Ovanstående begränsningar och tidsminskningar ska inte gälla fordringar som uppstår till följd av skador som orsakats av oss, Våra juridiska ombud eller ställföreträdande ombud

 • skada på liv, kropp
 • av plikten, liksom illvilja,
 • avtalspartnern regelbundet kan åberopa (kardinalförpliktelser) inom
 • garantilöfte,
 • i den mån tillämpningsområdet för produktansvarslagen är etablerad.

Information om eventuella ytterligare garantier och deras exakta villkor finns i produkten och på särskilda informationssidor i onlinebutiken.

Kundtjänst: Du når vår kundtjänst för frågor, klagomål och klagomål via e-post under einhorn.koenigreich@gmail.com.

 1. Ansvar

av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdande agenter, är vi alltid ansvariga

 • hälsa,
 • oaktsam överträdelse av tullen,
 • överenskommits,
 • mån omfattningen av produktansvarslagen öppnas.

avtalspartnern regelbundet kan förlita sig på, (kardinalförpliktelser) genom smärre försumlighet från vår sida, våra juridiska ombud eller ställföreträdande ombud, ska ansvaret begränsas till den skada som förutses vid tidpunkten för avtalets ingående, vars förekomst vanligtvis måste förväntas. Dessutom är skadeståndskrav uteslutna.

 1. Uppförandekod Vi

uppförandekoder:
Trusted Shops Kvalitetskriterier
http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf Tvistlösning


 1. online (OS), som du kan hitta här. Vihttps://ec.europa.eu/consumers/odr/
  för konsumenter.

ÅTERKALLELSE Konsumenterna har

28 dagars ångerrätt.

Ångerrätt Du

har rätt att frånträda detta avtal inom 28 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är 28 dagar från den dag då du eller en tredje part som du, som inte är transportören, har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom en tydlig förklaring (e.B. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade modelluttagsformuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att följa ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före ångerfristens utgång.

Konsekvenser av återkallelse Om

billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), utan att avslöjas och senast inom 14 dagar från den dag då varorna mottogs av oss. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan neka återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lagt fram bevis för att du har returnerat varorna, beroende på vilket som är först.

varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast 28 dagar från den dag då du informerar oss om återkallandet av detta avtal.

som ska returneras. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av 28-dagarsperioden. Kostnaderna för att returnera varorna ska bäras av kunden. Du behöver bara betala för eventuella värdeförluster för varorna om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte för

 • är prefabricerade och för vars tillverkning ett enskilt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov.

Modelluttagsformulär

(Om du vill säga upp avtalet fyller du i det här formuläret och skickar tillbaka det.)

– I/we (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

– Beställt på (*)/mottaget på (*)

konsumentens eller konsumenternas

konsumentens eller konsumentens

konsumentens(ns) signatur (endast

- datum

(*) felaktigt.

 

Särskilda anmärkningar

 

Om du finansierar detta avtal med hjälp av ett lån och senare återkallar det, kommer du inte längre att vara bunden av låneavtalet, förutsatt att båda kontrakten utgör en ekonomisk enhet. Detta är särskilt troligt om vi är din långivare samtidigt eller om din långivare använder vårt samarbete för att finansiera det. Om lånet redan har mottagits av oss vid uttaget kommer din långivare att ingå våra rättigheter och skyldigheter enligt det finansierade avtalet i förhållande till de rättsliga konsekvenserna av återkallelsen eller avkastningen i förhållande till de rättsliga konsekvenserna av återkallelsen eller returen. Det senare skall inte tillämpas om syftet med detta avtal är att förvärva finansiella instrument (e.B värdepapper, utländsk valuta eller derivat). Om du vill undvika en avtalsenlig skyldighet så långt det är möjligt, utnyttja din ångerrätt och även återkalla låneavtalet om du också har ångerrätt för detta ändamål.