προστασία δεδομένων

Απόρρητο

κατάστημα. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Παρακάτω σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για το χειρισμό των δεδομένων σας.

1. Πρόσβαση σε δεδομένα και φιλοξενία

πληροφορίες. Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, ο διακομιστής ιστού αποθηκεύει αυτόματα μόνο ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστή, το οποίο περιέχει .B το όνομα του ζητούμενου αρχείου, τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα της ανάκτησης, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται και τον αιτούντα πάροχο (δεδομένα πρόσβασης) και τεκμηριώνει την ανάκτηση.

Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης αξιολογούνται αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση της χωρίς προβλήματα λειτουργίας του ιστότοπου και τη βελτίωση της προσφοράς μας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ. Όλα τα δεδομένα πρόσβασης θα διαγραφούν το αργότερο επτά ημέρες μετά το τέλος της επίσκεψής σας στη σελίδα.

Υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχονται από τρίτο μέρος
για λογαριασμό μας, ένα τρίτο μέρος μας παρέχει τις υπηρεσίες για τη φιλοξενία και την προβολή του ιστότοπου. Αυτό χρησιμεύει για τη διαφύλαξη των υπερισχυόντων έννομων συμφερόντων μας στην ορθή παρουσίαση της προσφοράς μας στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή σε έντυπα που παρέχονται για το σκοπό αυτό στο ηλεκτρονικό κατάστημα όπως περιγράφεται παρακάτω θα υποβληθούν σε επεξεργασία στους διακομιστές της. Η επεξεργασία σε άλλους διακομιστές πραγματοποιείται μόνο εντός του πλαισίου που περιγράφεται εδώ.

Αυτός ο πάροχος υπηρεσιών εδρεύει στις ΗΠΑ και είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Εδώ μπορείτε να ορίστε. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των "ΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία έχει θεσπίσει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων για εταιρείες πιστοποιημένες βάσει της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2. Συλλογή και χρήση δεδομένων για την επεξεργασία συμβάσεων 

(π.B. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται ως τέτοια, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε απολύτως τα δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την επεξεργασία της επαφής σας και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία χωρίς την ένδειξη τους ή δεν μπορείτε να στείλετε την επαφή. Τα δεδομένα που συλλέγονται φαίνονται από τις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ.b. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, τα δεδομένα σας θα περιοριστούν για περαιτέρω επεξεργασία και θα διαγραφούν μετά τη λήξη οποιωνδήποτε περιόδων διατήρησης βάσει φορολογικού και εμπορικού δικαίου, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω δεδομένα, τα οποία επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

3. Διαβίβαση δεδομένων

Για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ.b. Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που επιλέγετε κατά τη διαδικασία παραγγελίας, μεταβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμών που συλλέγονται για το σκοπό αυτό στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει ανατεθεί με την πληρωμή και, εάν είναι απαραίτητο, στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει ανατεθεί από εμάς ή στην επιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιλεγμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν επίσης οι ίδιοι αυτά τα δεδομένα, στο βαθμό που δημιουργείτε έναν λογαριασμό εκεί. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να συνδεθείτε στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τα δεδομένα πρόσβασής σας κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται η δήλωση προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Μεταφορά δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών αποστολής
την παραγγελία σας, θα διαβιβάσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών αποστολής σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ.

Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω ή απευθείας στον πάροχο υπηρεσιών αποστολής στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται παρακάτω. Μετά την ανάκληση, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας που παρέχονται για το σκοπό αυτό, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω δεδομένα, τα οποία επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113
Bonn

4. Ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ταχυδρομείου με συνδρομή
μας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που απαιτούνται ή παρέχονται ξεχωριστά από εσάς για να σας στέλνουμε τακτικά το ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ.

διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή και μπορείτε να το κάνετε είτε στέλνοντας ένα μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω είτε μέσω ενός αποκλειστικού συνδέσμου στο ενημερωτικό δελτίο. Μετά την κατάργηση της εγγραφής σας, θα διαγράψουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας πέρα από αυτό, το οποίο επιτρέπεται από το νόμο και για το οποίο σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

4.1. Χρήση του παρόχου υπηρεσιών αλληλογραφίας "MailChimp"

Τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται μέσω του "MailChimp", μιας πλατφόρμας παράδοσης ενημερωτικών δελτίων του αμερικανικού παρόχου Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Ατλάντα, GA 30308, ΗΠΑ.
Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου μας, καθώς και τα άλλα δεδομένα τους που περιγράφονται στο πλαίσιο αυτής της ειδοποίησης, αποθηκεύονται στους διακομιστές του MailChimp στις ΗΠΑ. Το MailChimp χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να στείλει και να αξιολογήσει τα ενημερωτικά δελτία για λογαριασμό μας. Επιπλέον, Σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες, η MailChimp μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να βελτιστοποιήσει ή να βελτιώσει τις δικές της υπηρεσίες, π.B για την τεχνική βελτιστοποίηση της αποστολής και παρουσίασης των ενημερωτικών δελτίων ή για οικονομικούς σκοπούς, προκειμένου να καθορίσει από ποιες χώρες προέρχονται οι παραλήπτες. Ωστόσο, το MailChimp δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου μας για να τα γράψει οι ίδιοι ή για να τα μεταβιβάσει σε τρίτους.
Βασιζόμαστε στην αξιοπιστία του MailChimp και στην ασφάλεια πληροφορικής και δεδομένων. Το MailChimp είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΗΠΑ-ΕΕεδώ Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωννα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Έχουμε επίσηςΣυμφωνία Επεξεργασίας ΔεδομένωνΠρόκειται για μια σύμβαση στην οποία η MailChimp δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών μας, να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων για λογαριασμό μας και ειδικότερα να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους. Πολιτική Απορρήτου: https://mailchimp.com/legal/terms/
5. Χρήση δεδομένων στην επεξεργασία πληρωμών

των υπηρεσιών πληρωμών Klarna
τις υπηρεσίες πληρωμών Klarnas, σας ζητάμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ. Στη Γερμανία, οι δήλωση προστασίας δεδομένων της Klarna πίστωσης.
Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σχετικά με τη στατιστική πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης χρησιμοποιούνται από την Klarna για μια ισορροπημένη απόφαση σχετικά με τη δημιουργία, την εφαρμογή ή τη λύση της συμβατικής σχέσης.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να μην είμαστε πλέον σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένες επιλογές πληρωμής. Μπορείτε επίσης να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για αυτή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στην Klarna ανά πάσα στιγμή.

δόσεων

Εάν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής «αγορά δόσεων» και απαιτείται η απαιτούμενη συγκατάθεση σύμφωνα με τον τύπο. 1 lit. ένας ΓΚΠΔ, προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση IP, φύλο) μαζί με τα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία συναλλαγών (στοιχείο, ποσό τιμολογίου, ημερομηνίες πληρωμής, συνολικό ποσό, αριθμός τιμολογίου, φόροι, νόμισμα, ημερομηνία παραγγελίας και ημερομηνία παραγγελίας) διαβιβάζονται στον συνεργάτη μας Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich για τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής της μεθόδου πληρωμής.
Προκειμένου να επαληθεύσει την ταυτότητα ή την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, ο συνεργάτης μας πραγματοποιεί ερωτήματα και πληροφορίες σχετικά με δημόσια προσβάσιμες βάσεις δεδομένων καθώς και οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων. Οι πάροχοι για τους οποίους λαμβάνονται πληροφορίες και, κατά περίπτωση, πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας με βάση μαθηματικές-στατιστικές διαδικασίες, καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μετά τη διαβίβαση στον συνεργάτη μας Klarna GmbH, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.klarna.com/de/datenschutz/
χρησιμοποιούνται από τον συνεργάτη μας Klarna GmbH για μια ισορροπημένη απόφαση σχετικά με τη δημιουργία, την εφαρμογή ή τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης. Έχετε την ευκαιρία να εκφράσετε την άποψή σας επικοινωνώντας με τον συνεργάτη μας Klarna GmbH και να αμφισβητήσετε την απόφαση.
Η συγκατάθεση για τη διαβίβαση δεδομένων με συναίνεση στη διαδικασία παραγγελίας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς αιτιολόγηση, σε εμάς με ισχύ για το μέλλον.

6. Ενσωμάτωση του Trustbadge Αξιόπιστων Καταστημάτων

Για την εμφάνιση της σφραγίδας έγκρισης των Αξιόπιστων Καταστημάτων και των συλλεγόμενων κριτικών, καθώς και για την προσφορά προϊόντων Αξιόπιστων Καταστημάτων για αγοραστές μετά από μια παραγγελία, το Trustbadge Αξιόπιστων Καταστημάτων περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτό χρησιμεύει για τη διαφύλαξη των υπέρτερων έννομων συμφερόντων μας στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων στο βέλτιστο μάρκετινγκ της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ. Το Trustbadge και οι υπηρεσίες που διαφημίζονται είναι μια προσφορά αξιόπιστων καταστημάτων GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Κολωνία.
Όταν καλείται το σήμα αξιοπιστίας, ο διακομιστής web αποθηκεύει αυτόματα ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστή, το οποίο χρησιμοποιείται για παράδειγμα.B. Περιέχει τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα ανάκτησης, τον όγκο των μεταφερόμενων δεδομένων και την υπηρεσία παροχής που ζητά (δεδομένα πρόσβασης) και τεκμηριώνει την ανάκτηση. Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης δεν θα αξιολογηθούν και θα αντικατασταθούν αυτόματα το αργότερο επτά ημέρες μετά το τέλος της επίσκεψης στη σελίδα σας.
Περαιτέρω προσωπικά δεδομένα θα μεταφερθούν σε αξιόπιστα καταστήματα μόνο εάν έχετε συναινέσει σε αυτό, έχετε αποφασίσει να χρησιμοποιήσετε προϊόντα Αξιόπιστων Καταστημάτων μετά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας ή έχετε ήδη εγγραφεί για χρήση. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύει η συμβατική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τα Αξιόπιστα Καταστήματα.

7. Cookies και ανάλυση ιστού

Προκειμένου να καταστήσουμε ελκυστική την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, την προβολή κατάλληλων προϊόντων ή την έρευνα αγοράς, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτό χρησιμεύει για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας, τα οποία κυριαρχούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται αυτόματα στη συσκευή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής σας (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε (μόνιμα cookies). Η διάρκεια αποθήκευσης μπορεί να βρεθεί στην επισκόπηση στις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησης ιστού σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή να εξαιρείτε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις cookie. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων cookie. Αυτά μπορούν να βρεθούν για τα αντίστοιχα προγράμματα περιήγησης κάτω από τους ακόλουθους συνδέσμους:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Σαφάρι™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Χρώμιο™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Ο Φάιερφοξ™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Όπερα™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Εάν τα cookies δεν γίνονται αποδεκτά, η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Χρήση του Google (Universal) Analytics για ανάλυση ιστού
Για την ανάλυση ιστότοπων, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google (Universal) Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC (www.google.de). Αυτό χρησιμεύει για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας, τα οποία κυριαρχούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ. Το Google (Universal) Analytics χρησιμοποιεί μεθόδους που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από μέρους σας, όπως τα cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή Της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ενεργοποιώντας την ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP συντομεύεται πριν από τη μετάδοση εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί. Η ανωνυμοποιημένη διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας εντός του πεδίου εφαρμογής του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα από την Google. Αφού χρησιμοποιηθεί η χρήση του Google Analytics για τον σκοπό και το τέλος της χρήσης του Google Analytics, τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτήν τη σύνδεση θα διαγραφούν.

Η Google LLC εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πιστοποιημένη βάσει της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Εδώ μπορείτε να εδώ Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των "ΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία έχει θεσπίσει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων για εταιρείες πιστοποιημένες βάσει της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Εναλλακτική λύση στην προσθήκη του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να κάνετε τον σύνδεσμο μέλλον. Ένα cookie εξαίρεσης αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα cookies σας, θα πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στον σύνδεσμο.

8. Διαφήμιση μέσω δικτύων μάρκετινγκ

AdSense
Ο ιστότοπός μας εμπορεύεται χώρο για διαφημίσεις τρίτων και διαφημιστικά δίκτυα μέσω του Google AdSense. Αυτές οι διαφημίσεις εμφανίζονται σε διάφορα σημεία αυτού του ιστότοπου. Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης του Google AdSense, το λεγόμενο cookie DoubleClick ορίζεται από την Google για όλους τους επισκέπτες της σελίδας.

Αυτό επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων προσανατολισμένων στο ενδιαφέρον εκχωρώντας αυτόματα ένα ψευδώνυμο UserID, με τη βοήθεια του οποίου τα συμφέροντα καθορίζονται με την επίσκεψη σε αυτούς και άλλους ιστότοπους. Αυτό χρησιμεύει για τη διαφύλαξη των υπερισχυόντων έννομων συμφερόντων μας στο βέλτιστο μάρκετινγκ της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ. Αφού χρησιμοποιηθεί η χρήση του Google AdSense για τον σκοπό και το τέλος της χρήσης μας, τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτήν τη σύνδεση θα διαγραφούν.

Το Google AdSense είναι μια προσφορά της Google LLC (www.google.de).
Η Google LLC έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε απόφαση επάρκειας για τη χώρα αυτή. Αυτό πηγαίνει πίσω στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των ΗΠΑ της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία η Google LLC είναι πιστοποιημένη. Ένα τρέχον πιστοποιητικό μπορεί να εδώ: https://www.privacyshield.gov/list

cookie DoubleClick μέσω αυτός ο σύνδεσμος συνδέσμου. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε Συμμαχία Ψηφιακής Διαφήμισης αυτά.

Το Google AdWords επαναληπτικό μάρκετινγκ
μέσω του Google Adwords, διαφημίζουμε αυτόν τον ιστότοπο στα αποτελέσματα αναζήτησης Google, καθώς και σε ιστότοπους τρίτων. Για το σκοπό αυτό, το λεγόμενο cookie επαναληπτικού μάρκετινγκ από την Google ορίζεται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το οποίο επιτρέπει αυτόματα τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μέσω ψευδώνυμου CookieID και με βάση τις σελίδες που επισκέπτεστε. Αυτό χρησιμεύει για τη διαφύλαξη των υπερισχυόντων έννομων συμφερόντων μας στο βέλτιστο μάρκετινγκ της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ. Μετά τη χρήση του Google AdWords Remarketing για το σκοπό αυτό και το τέλος της χρήσης μας, τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή τη σύνδεση θα διαγραφούν.

Η πρόσθετη επεξεργασία δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχετε συμφωνήσει με την Google ότι το ιστορικό περιήγησης ιστού και εφαρμογών σας θα συνδεθεί από την Google με τον Λογαριασμό σας Google και ότι οι πληροφορίες από τον Λογαριασμό σας Google θα χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που βλέπουν στον ιστό. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν είστε συνδεδεμένοι στην Google κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό σας, η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας μαζί με τα δεδομένα του Google Analytics για να δημιουργήσει και να ορίσει ομάδες-στόχους για επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών. Για το σκοπό αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα συνδέονται προσωρινά από τα δεδομένα του Google Analytics, προκειμένου να σχηματίσουν ομάδες-στόχους.

Το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google AdWords είναι μια προσφορά της Google LLC (www.google.de). Η Google LLC εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πιστοποιημένη βάσει της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Εδώ μπορείτε να ορίστε. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των "ΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία έχει θεσπίσει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων για εταιρείες πιστοποιημένες βάσει της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

το cookie επαναληπτικού μάρκετινγκ μέσω συνδέσμου. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε Συμμαχία Ψηφιακής Διαφήμισης αυτά.

Facebook, Προσαρμοσμένα κοινά και υπηρεσίες μάρκετινγκ του Facebook

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής προσφοράς μας, τα νόμιμα συμφέροντά μας στην ανάλυση, βελτιστοποίηση και οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς και για τους σκοπούς αυτούς το λεγόμενο "facebook pixel" του κοινωνικού δικτύου Facebook, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ ή εάν κατοικείτε στην ΕΕ, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Μεγάλο Λιμάνι Καναλιού, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία ("Facebook").

Το Facebook είναι πιστοποιημένο βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και, ως εκ τούτου, προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης μεhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

τη βοήθεια του pixel του Facebook, το Facebook είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους επισκέπτες της διαδικτυακής προσφοράς μας ως την ομάδα-στόχο για την προβολή διαφημίσεων (οι λεγόμενες "διαφημίσεις Facebook"). Συνεπώς, χρησιμοποιούμε το pixel του Facebook για να προβάλλουμε τις διαφημίσεις facebook που προβάλλουμε μόνο σε εκείνους τους χρήστες του Facebook που έχουν δείξει ενδιαφέρον για την προσφορά μας στο διαδίκτυο ή που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (.B π.χ. ενδιαφέροντα σε ορισμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται από τους ιστότοπους που επισκεφθήκαμε) που μεταδίδουμε στο Facebook (τα λεγόμενα "Προσαρμοσμένα κοινά"). Με τη βοήθεια του pixel του Facebook, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook ανταποκρίνονται στο πιθανό ενδιαφέρον των χρηστών και δεν έχουν παρενοχλητικό αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια του pixel του Facebook, μπορούμε επίσης να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς, βλέποντας αν οι χρήστες έχουν ανακατευθυνθεί στον ιστότοπό μας αφού κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook (η λεγόμενη "μετατροπή").

Η επεξεργασία των δεδομένων από το Facebook πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής χρήσης δεδομένων του Facebook. Κατά συνέπεια, γενικές σημειώσεις σχετικά με την παρουσίαση των διαφημίσεων στο Facebook, στην πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook:https://www.facebook.com/policy.php. Για συγκεκριμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το pixel του Facebook και τον τρόπο λειτουργίας του, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια του Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή από το pixel του Facebook και στη χρήση των δεδομένων σας για την προβολή διαφημίσεων στο Facebook. Για να ορίσετε τους τύπους διαφημίσεων που βλέπετε στο Facebook, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα που έχει δημιουργηθεί από το Facebook και να ακολουθήσετε τις ρυθμίσεις διαφήμισης βάσει χρήσης:https://www.facebook.com/settings?tabs=ads. Οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρμα, δηλαδή εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιους υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

στη χρήση cookies για σκοπούς μέτρησης εύρους και διαφήμισης μέσω της σελίδας απενεργοποίησης της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου (https://optout.networkadvertising.org/(https://www.aboutads.com/choices(https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

9. Προσθήκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρήση των κοινωνικών προσθηκών από το Facebook, Instagram
λεγόμενα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης ("plugins") χρησιμοποιούνται από τα κοινωνικά δίκτυα. 
Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα του ιστότοπού μας που περιέχει ένα τέτοιο plugin, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook, της Google, του Twitter ή του Instagram. Το περιεχόμενο της προσθήκης μεταδίδεται από τον αντίστοιχο πάροχο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται στη σελίδα. Με την ενσωμάτωση των προσθηκών, οι πάροχοι λαμβάνουν τις πληροφορίες ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας, ακόμη και αν δεν έχετε προφίλ ή δεν είστε συνδεδεμένοι αυτήν τη στιγμή. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας σε έναν διακομιστή του αντίστοιχου παρόχου (ενδεχομένως στις ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε μία από τις υπηρεσίες, οι πάροχοι μπορούν να αναθέσουν την επίσκεψη στον ιστότοπό μας απευθείας στο προφίλ σας στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Εάν αλληλεπιδράτε με τα πρόσθετα, για παράδειγμα πατώντας τα κουμπιά "Μου αρέσει" ή "Κοινή χρήση", οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή των παρόχων και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες δημοσιεύονται επίσης στο κοινωνικό δίκτυο και εμφανίζονται στις επαφές σας. Αυτό χρησιμεύει για τη διαφύλαξη των υπέρτερων έννομων συμφερόντων μας στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων στο βέλτιστο μάρκετινγκ της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο 6 δευτ. 
Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τους παρόχους, καθώς και μια επιλογή επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας εν προκειμένω και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας μπορούν να βρεθούν στις ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων των παρόχων. 
http://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388

Εάν δεν θέλετε τα κοινωνικά δίκτυα να εκχωρήσουν τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας απευθείας στο προφίλ σας στην αντίστοιχη υπηρεσία, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τη σχετική υπηρεσία πριν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε εντελώς τη φόρτωση των προσθηκών με πρόσθετα για το πρόγραμμα περιήγησής σας, π.B με το πρόγραμμα αποκλεισμού δεσμών ενεργειών "NoScript" (http://noscript.net/).

10. Αποστολή υπενθυμίσεων αναθεώρησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υπενθύμιση ελέγχου από αξιόπιστα καταστήματα
6 δευτ. 1 lit. ένας ΓΚΠΔ κατά τη διάρκεια ή μετά την παραγγελία σας, θα στείλουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στα Αξιόπιστα Καταστήματα GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Κολωνία (www.trustedshops.de) έτσι ώστε να σας στείλει μια κριτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω ή απευθείας στα Αξιόπιστα καταστήματα.

11. Υπηρεσίες και περιεχόμενα τρίτων

του περιεχομένου τους, μαζί με συνδέσμους προς τις δηλώσεις απορρήτου τους, οι οποίοι περιέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και, με ορισμένους από τους τρόπους που αναφέρονται ήδη εδώ, πιθανές αντιρρήσεις:

Εξωτερικές γραμματοσειρές της Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Η ενσωμάτωση των γραμματοσειρών Google πραγματοποιείται με μια κλήση διακομιστή στην Google (συνήθως στις ΗΠΑ). Πολιτική Απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy/, Εξαίρεση: https://www.google.com/settings/ads/.

Βίντεο από την πλατφόρμα Google Inc. του YouTube τρίτων, 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Πολιτική απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy/, Εξαίρεση: https://www.google.com/settings/ads/.

Εξωτερικός κώδικας της διεπαφής αναζήτησης Google (Google AJAX Search API), που παρέχεται από τον τρίτο πάροχο Google Inc., 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Πολιτική Απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

προς την Google, Inc.: Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και, ως εκ τούτου, προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (Τοhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

σύστημα αξιολόγησης προϊόντων από την Yotpo Ltd.,David Khakhami 12,Τελ Αβίβ, Ισραήλ. Πολιτική Απορρήτου:https://www.yotpo.com/privacy-policy/(Η Yotpo Ltd. είναι πιστοποιημένη βάσει της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ,https://www.yotpo.com/privacy-shield/)

της Ζωντανής Συνομιλίας μας από την TidioLtd.με την καταστατική του έδρα στην οδό [220C Blythe Road, W14 0HH, Λονδίνο].Δήλωση προστασίας δεδομένων:https://www.tidiochat.com/en/privacy-policy

Η παραγγελία υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω του παρόχου υπηρεσιών "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Το όνομα, η διεύθυνση και, κατά περίπτωση, άλλα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στην Billbee αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας της ηλεκτρονικής παραγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 lit.b GDPR. Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν μόνο εάν αυτό είναι πραγματικά απαραίτητο για την επεξεργασία της παραγγελίας.Πολιτική Απορρήτου: https://www.billbee.io/datenschutz/

Εάν οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πληρωμών τρίτων (π.χ. .B π.χ. PayPal ή άμεση μεταφορά), ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων τρίτων, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους αντίστοιχους ιστότοπους ή εφαρμογές συναλλαγών.

12. Δυνατότητες επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας

τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς στο βαθμό που ορίζεται σε αυτό.
 • σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήσετε χωρίς καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών ή πλήρων των προσωπικών σας δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς.
 • σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς, εκτός εάν υπάρχει περαιτέρω επεξεργασία
  - προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης.
  - την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης·
  -
  διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών
  αξιώσεων,
 • σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό
  που - η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς.
  - η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αρνείστε να τη διαγράψετε·
  - δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις ή
  αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ·
 • σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη μεταφορά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ. Κατά κανόνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή του συνήθους τόπου διαμονής ή του χώρου εργασίας σας ή της καταστατικής μας έδρας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, των πληροφοριών, της διόρθωσης, του αποκλεισμού ή της διαγραφής δεδομένων, καθώς και την ανάκληση των συναινέσεων ή την αντίρρηση για συγκεκριμένη χρήση των δεδομένων, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στο αποτύπωμά μας.

 

********************************************************************
Στο βαθμό που
επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όπως εξηγείται παραπάνω, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα έννομα συμφέροντά μας, τα οποία επικρατούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία με ισχύ για το μέλλον. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο βαθμό που η επεξεργασία πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε μόνο εάν υπάρχουν λόγοι που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Μετά την άσκηση του δικαιώματός σας να αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία χρησιμεύει για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Αυτό δεν ισχύει εάν η μεταποίηση πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό.********************************************************************